Nye retningslinjer for antall, avstand og registrering

Da kommer det en ny runde med begrensninger hos oss som i resten av samfunnet. Vi skal gjøre vårt aller beste for at det fremdeles skal være trygt og godt å besøke kirken også i julehøytiden!

Kirkens smittevernplan er nå publisert:

  • Alle deltakere skal registreres og lister skal oppbevares i 14 dager
  • Det blir avstandsanbefaling på 1 meter for voksne på arrangement. På arrangement med faste tilviste plasser er det tilstrekkelig med en tom stol mellom hver deltaker.
  • Det blir antallsbegrensninger for voksne på arrangement.
    • En kan være 200 deltakere på arrangement med faste tilviste plasser i kirkerommet
    • En kan være 50 stk på arrangement uten faste tilviste plasser (dersom størrelsen på lokalet tillater det)
    • En kan være 20 stk på privat arrangement i leid lokale hos oss.
  • Fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år blir i mindre grad berørt av de nye reglene, men er anbefalt avholdt utendørs om mulig.