Nytt menighetsråd i Grødem menighet 2023-2029

Grødem menighetsråd 2023-29 ble konstituert 24.10. For 2023-24 er rollene fordelt slik:

Jakob Nærheim (leder 2023-24)

Anne Grethe T. Vistnes (nestleder 2023-24)

Ann-Christin H. Hjelleset (medlem)

Trond Goa (medlem)

Trine D. Nilsen (medlem)

Hilde Berge (medlem)

Magnus Beksrud (1. varamedlem- møter fast)

Frank Skofteland (2. varamedlem)

Runar Vasshus (3. varamedlem)

Katrine B. G. Gundersen (4. varamedlem)

Oddbjørn Bø (5. varamedlem)