Nytt menighetsråd i Grødem menighet 2023-27

Resultatet etter valget i Grødem menighetsråd er klar og du kan finne det her:

Takk til alle kandidater som har stilt til valg, valgstyret, valgfunksjonærer og andre som har bidratt til en god gjennomføring av kirkevalget 2023.

Det nye rådet konstitueres på møtet 24.10.