En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Ansatte

Medarbeiderene i Grødem menighet.
For å kontakte en av våre medarbeidere kan du ta kontakt pr. telefon eller via epost under.

NB! Epostadressene er med @randabergkirkene.no etter navnet.

Stilling og navn Epost og telefon  
Sogneprest
Mona Dysjeland Gjesing
mona.dysjeland.gjesing@
51412350
  
Daglig leder
Stine Solhaug Staalesen
stine.solhaug.staalesen@
51412350
Frivillighetskoordinator Reidun Goa reidun.goa@
51413130
 
Ungdomsdiakonimedarebeider

 

Katrine Immerstein Gilje

katrine.immerstein.gilje@

 

51413130/

Trosopplæringsprest
Hilde Sande
 hilde.sande@

 

51412350

Vaktmester
Berit K. Bø
berit.knoph.bo@
51413130
Menighetsmusiker

 

Kristian Lie-Bjelland

kristian@
51412350
Diakonimedarbeider
Liv Helene Austbø
liv.helene.austbo@
51412350
 
Ungdomsarbeider

 

Ivar J. Trydal Marvik

ivar.marvik@

 

51412350

Kirkeverge
Hilde K. Eikeland
kirkevergen@
51413130