En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Givertjenesten

Fast givertjeneste i Grødem Menighet

Vi ønsker å oppmuntre deg til en fast givertjeneste i Grødem Menighet. Menigheten har bruk for den økonomiske stabiliteten og forutsigbarheten en fast givertjeneste innebærer. Avtalegiro er svært praktisk og ikke minst økonomisk for deg som giver og for menigheten.

Du kan bli fast giver HER!

Det er ikke størrelsen på beløpet som er det viktigste, men at du begynner å gi regelmessig.

Grødem Menighet driver et omfattende og allsidig arbeid. Innsamlede midler til menigheten brukes i dag til arbeid for barn, unge og voksne.

Midler fra fast givertjeneste i Grødem menighet dekker i dag:

– Ungdomsarbeider (50% stilling)
– Trosopplæringsprest (30% stilling)

I tillegg dekker givertjenesten bøker som gis til barn og unge på ulike alderstrinn, oppstart av f.eks. Alpha-kurs m.m.

Det gis skattefradrag for gavene. Betingelsen er at gaven utgjør minst kr 500,- i året og at personnummer oppgis.
Det maksimale beløp for skattefradrag i 2020 er på kr 50.000,- i året pr. person.
Vil du være med? Ta kontakt med daglig leder på tlf.nr. 51 41 23 50 eller grodem.menighet@randabergkirkene.no