Grødemlappen kommer ut 2-3 ganger i året og er et hefte som inneholder en oversikt over hva som skjer i menigheten inneværende periode, både av aktiviteter for ulike aldersgrupper og kommende gudstjenester. Dette heftet blir delt ut til alle husstander på Grødem. Ta kontakt med kirken dersom du ikke får Grødemlappen i posten.