En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Historisk tilbakeblikk

I 1977 henvender menigheten seg til kommunen for å få avsatt et areal for kirkelig formål i Grødem krets.

I 1984 begynte en med et organisert menighetsarbeid i Grødem distrikt. Ved opprettelse av ny prestestilling fikk denne et spesielt ansvar for Grødem.

Den første gudstjenesten i sangsalen på Grødem skole var 4/8-1984 v/Oddbjørn Tjøstheim.

Opprettelse av eget distriktsutvalg 6/9-84 med følgende medlemmer: Leif Emil Brekke,
Inger Lill Bø, Klara Aadland, Kristine Harbo og Kjell Terje Osmundsen.

Oddmund Rossavik hadde sin første gudstjeneste på Grødem skole 20/1-1985.

Loppemarked ble arrangert 27/4-1985 og dette sammen med Kirkeringene var starten på innsamling av midler til kirke på Grødem.

Kapellan Stein Vangen hadde sin første gudstjeneste på Grødem skole 22/1-1995.

Grødem ble egen menighet 1/1-1999.

Grunnsteinnedleggelse 14/8-1999.

Vigsling av Grødem kirke 28/5-2000.

Sokneprest Øyvind Tjelle hadde sin første gudstjeneste i Grødem kirke 4/1-2004.

Orgelet ble innviet 22/3-2009.

Sokneprest Mona Dysjeland Gjesing hadde sin første gudstjeneste i Grødem kirke 5/1-2014