Menighetsrådet

 

Dette er en oversikt over hvem som sitter i Menighetsrådet (MR) i valgperioden 2023-2027. Dette rådet trer i kraft 1. november 2023.

Grødem menighetsråd 2023-27 ble konstituert 24.10.23

Jakob Nærheim (leder 2023-24)

Anne Grethe T. Vistnes (nestleder 2023-24)

Ann-Christin H. Hjelleset (medlem)

Trond Goa (medlem)

Trine D. Nilsen (medlem)

Hilde Berge (medlem)

Magnus Beksrud (1. varamedlem- møter fast)

Frank Skofteland (2. varamedlem)

Runar Vasshus (3. varamedlem)

Katrine B. G. Gundersen (4. varamedlem)

Oddbjørn Bø (5. varamedlem)

I tillegg er sokneprest Eivind Kråvik medlem av menighetsrådet.
Daglig leder, Stine Solhaug Staalesen, er sekretær for menighetsrådet.

Menighetsrådet i Grødem har møter normalt en gang pr måned.

Du kan lese om menighetsrådets oppgaver her.

Årsmøtet i Grødem menighet avholdes årlig i mars/april. Årsmøte 2024 er 17. mars.

ÅRSMELDING 2023 (per 13.03.23)(det tas forbehold om endringer frem til møtet 17. mars)

ÅRSMELDING 2022 (per 06.03.23)

Årsmøteprotokoll for 2022 finner du her: Protokoll årsmøte signert

Plan for menighetsutvikling for 2023:  Plan for menighetsutvikling redigert etter MR møte 08.02

Du kan finne protokollen for menighetsmøtene her:
2022-23: