En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Menighetsrådet

Dette er en oversikt over hvem som sitter i Menighetsrådet (MR) i valgperioden 2019-2023. Dette rådet trer i kraft 1. november 2019.

Navn Verv Telefon Mobil
Jakob Nærheim Leder 51726968 48080237
Hilde Løge Nestleder 51415625 92666126
Jone Areklett Medlem
Ann Christin Hjelleset Medlem
David Tunsberg Petterson Medlem
Hilde Kristine Berge Medlem 51114025 40413551
Katrine Granhøy Gundersen 1. Vara
Rønnaug Lisa Hillier 2. Vara
Morten Goa 3. Vara 91588966
Frank Skofteland 4. Vara
Torstein Bore 5. Vara

I tillegg er sokneprest Mona D. Gjesing medlem av menighetsrådet.
Daglig leder Stine Solhaug Staalesen er sekretær for menighetsrådet.

Menighetsrådet i Grødem har møter normalt en gang pr måned.

Du kan lese om menighetsrådets oppgaver her.

Årsmøtet i Grødem menighet avholdes i mars hvert år.

ÅRSMELDING 2018

Plan for menighetsutvikling 2019