En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Menighetsrådet

 

Dette er en oversikt over hvem som sitter i Menighetsrådet (MR) i valgperioden

2019-2023. Dette rådet trer i kraft 1. november 2019.

Navn Verv Telefon Mobil
Jakob Nærheim Leder 51726968 48080237
Hilde Løge Nestleder 51415625 92666126
Jone Areklett Medlem    
Ann Christin Hjelleset Medlem   93080276
David Tunsberg Petterson Medlem   40600600
Hilde Kristine Berge Medlem 51114025 40413551
Katrine Granhøy Gundersen 1. Vara 91141161
Rønnaug Lisa Hillier 2. Vara  
Morten Goa 3. Vara 91588966
Frank Skofteland 4. Vara   40437265
Torstein Bore 5. Vara 46680464

I tillegg er sokneprest Mona D. Gjesing medlem av menighetsrådet.
Daglig leder Stine Solhaug Staalesen er sekretær for menighetsrådet.

Menighetsrådet i Grødem har møter normalt en gang pr måned.

Du kan lese om menighetsrådets oppgaver her.

Årsmøtet i Grødem menighet avholdes i mars hvert år.

ÅRSMELDING 2019