En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Menighetsrådet

Dette er en oversikt over hvem som sitter i Menighetsrådet (MR) i valgperioden 2015-2019 og hvordan de kan kontaktes.

Navn Verv Telefon Mobil
Jakob Nærheim Leder 51726968 48080237
Eldbjørg S. Spanne Nestleder 51418270 95883836
Jan Sverre Reinertsen Medlem 51419845 45400135
Hilde Løge Medlem 51415625 92666126
Trygvald Thorsen Medlem 51418099 91898621
Hilde Kristine Berge Medlem 51114025 40413551
Bengt Vistnes Vara 91327920
Hallgeir Bø Vara 92287260
Morten Goa Vara 91588966
Lars Trygve Helgeland Vara 51541928 48200323
Wenche S. Todnem Vara 90135761

I tillegg er sokneprest Mona D. Gjesing medlem av menighetsrådet.
Daglig leder Stine Solhaug Staalesen er sekretær for menighetsrådet.

Menighetsrådet i Grødem har møter normalt en gang pr måned.

Du kan lese om menighetsrådets oppgaver her.

Årsmøtet i Grødem menighet blir søndag 18. mars etter gudstjenesten. Vel møtt!

ÅRSMELDING 2017

Plan for menighetsutvikling 2018