En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Misjonsprosjektet i Brasil

Grødem menighet har inngått en misjonsavtale med NMS for 2017-2018.
Vi skal støtte NMS sitt arbeid i Brasil. Avtalen er forlenget til ut 2019.

Utdanning og ledertrening
Vi støtter preste- og misjonærskolen FATEV. Denne skolen ligger i byen Curitiba i Sør-Brasil. De fleste studentene bor i kollektiv. Undervisningen foregår på kvelden fire dager i uken fra kl. 19.00-22.30. På dagtid er studentene i vanlig jobb. FATEV har hovedfokus på å utdanne til tjeneste. Teori og praksis går hånd i hånd fra første dag. Skolen har daglige andakter og gudstjeneste hver fredag. Det undervises mye i bibelfag, men også i praktiske fag som evangelisering, forkynnelse for barn, bønneliv og familieøkonomi. Studentene tar bachelorgrad i teologi og de fleste får seg jobb som misjonærer i sitt eget hjemland.

Menighetsdiakoni
«Vida Plena» (Helhetlig Liv) har allerede skapt store forandringer i bydelen Pestano i Pelotas som ligger helt sør i Brasil. Prosjektet ble startet i 2014 av ungdommer fra en luthersk menighet i Pestano. Målet er å bygge relasjoner mellom den lokale menigheten og nabolaget. Det skjer gjennom forskjellige tiltak som gjenbruks-musikk, fotballskole, karateundervisning, kunst & håndverksklubb og kokekurs for mødre. De fleste av aktivitetene på Vida Plena er ledet av frivillige, men profesjonelle folk. Det mangler ikke på evangeliske menigheter i området. De finnes på hvert gatehjørne, men det som mangler er kristendom i praksis. Det skjer gjennom «Vida Plena». Menigheten som står bak prosjektet, ønsker å bringe Guds kjærlighet til folk i nabolaget og gi barn og unge tro på seg selv og mulighet for en bedre framtid.

Vær med på å støtte økonomisk og be for misjonsarbeidet i Brasil!