En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Visjon

Grødem menighets visjon:

Grødem menighet
En for alle: tjenende – inkluderende – levende

                            

Verdier:

TJENENDE –           Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv. Luk 10:27 

  • Misjon
  • Nestekjærlighet
  • Diakoni

Grødem menighet vil ta det dobbelte kjærlighetsbudet på alvor, og la det prege gudstjenestelivet, vår omgang med hverandre og våre nære naboer og vårt engasjement for fred og rettferdighet i vår verden.

 

INKLUDERENDE –   La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. Mark 10:14

Gud gjør ikke forskjell på folk. Gal 2:6

  • Små grupper og fellesskap
  • En plass og tjeneste for alle
  • Respekt for alle

Guds kjærlighet gis til alle som vil ta imot. Grødem menighet ønsker dele den grensesprengende åpenheten som Guds ord vitner om, så vi kan inkludere alle i vårt fellesskap, uavhengig av alder, kjønn, rase eller forhistorie.

LEVENDE –   Salme 1:1-3 Salig er den som har sin glede i Herrens lov og grunner på den dag og natt. Han er lik et tre, plantet ved bekker med rennende vann: det gir sin frukt i rette tid

  • Nærhet til Gud og mennesker
  • Åndelig modning, vekst og utrustning
  • Evangeliserende

Grødem menighet ønsker å fremstå som en levende organisme som vokser og er i utvikling både i åndelig og menneskelig henseende. Det er viktig for oss at mennesker kan møte sine åndelige, sjelelige og fysiske behov. Vi vil at kirken skal være et sted der mennesker får ny kraft til livet med Gud og mennesker.

Plan for menighetsutvikling for 2018 finner du HER