Oppdatert om smittevern per 01.02

Regjeringen redegjorde på sin pressekonferanse 01.02 for de nye retningslinjene for smittevern.

Den norske kirke har oppdatert sin smittevernveileder og her er de viktigste endringene som nå gjelder på arrangementer og i våre aktivitetsgrupper.

ARRANGEMENTER:

  • Det er ingen antallsbegrensninger på private eller offentlige arrangementer. Rommets størrelse avgjør hvor mange deltakere arrangøren får plass til,
  • Når arrangør planlegger for flere enn 200 deltakere (både inne og ute) skal arrangør utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres
  • Med fast tilvist plass: det er ikke krav om avstand mellom deltakerne når man sitter på plassen. Alle plasser og rader kan benyttes. Når deltakerne er i bevegelse (f.eks. til nattverdutdeling), skal deltakerne kunne holde minst en meter avstand målt i alle retninger fra skulder til skulder.
  • Arrangør skal ikke lenger registrere deltakere eller hvor disse sitter.
  • Det er påbudt å bruke munnbind på innendørs arrangementer når man ikke kan holde minst en meter avstand, f. eks. ved bevegelse i rommet. Unntak:  Ved faste tilviste plasser er det unntak fra påbudet når deltakerne sitter, også når avstanden mellom sitteplassene er kortere enn en meter.

BARN OG UNGE:

  • Barn og unge under 20 år kan delta på fritidsaktiviteter som normalt. Det er ingen anbefalinger om gruppeinndeling eller gruppestørrelser

FRITIDSAKTIVITETER FOR VOKSNE:

  • Voksne kan ha organiserte fritidsaktiviteter som normalt. Det er ingen anbefalinger om gruppeinndeling eller gruppestørrelser. Når det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten, gjelder ikke den generelle anbefalingen om å holde en meter avstand.