Oppdatert smitteveileder fra 21.01

Arrangementer i Grødem kirke:

Vi forholder oss til regjeringens regler og anbefalinger og følger kirkens oppdaterte smitteverninstruks. Det er åpnes opp for flere deltakere i store lokaler oppdelt i grupper. I Grødem kirke vil det fremdeles være maks 200 deltakere i kirkerommet. Hovedpunktene når det gjelder arrangementer er:

Med faste, tilviste plasser:

1500 deltakere fordelt i grupper på maks 200 deltakere.

Maks 50 % kapasitet hvis det er flere enn 200 deltakere. 3000 deltakere fordelt i grupper på maks 500 deltakere. Maks 50 % kapasitet hvis det er flere enn 500 deltakere.

Uten faste, tilviste plasser:

30 deltakere innendørs. 200 deltakere utendørs.

Private sammenkomster:

Maks 30 deltakere innendørs og 50 utendørs. Minnesamvær etter begravelse/bisettelse har grense på maks 50 deltakere.

Fritidsaktiviteter for barn og unge: 

Innendørs ca 20 barn per gruppe. Her kan en ha flere grupper ( for eks 2 x 20 barn) på samme arrangement dersom det er 2 meter avstand mellom gruppene hele tiden.

Utendørs er det ingen begrensning i antall for barn/unge.