Oppstart av aktiviteter i september

Søndagsskolen 02.09. kl. 11.15

Sofusklubben 06.09. kl. 18.30

Leksehjelp 03.09. kl. 18.00

Middag i kirken 05.09. kl. 16.00

Småbarnssang 05.09. kl. 17.15

Grødem barnekor 05.09. kl. 17.15