De siste nyhetene

Søndag blir det kveldsgudstjeneste igjen

Tema er «Sammen som kirke i hele verden». Laura Kern spiller flygel. Johanna Nærheim synger. Vi får høre om kirken i Estland, litt nytt fra Brasil og nyter High Tea fra England. Påmelding på check-in eller registrering ved ankomst. https://www.checkin.no/event/32869/kveldsgudstjeneste-30-mai-kl-20-00

Konfirmant 2022

Snart begynner vi påmeldingen. Alle som sokner til Grødem og er medlemmer i Den norske kirke vil få brev i posten med invitasjon. Kjenner du noen som ønsker å være konfirmant hos oss men ikke er medlem, ta kontakt med oss. Alle som skal begynne i 9. klasse til høsten er velkommen! Se mer info…

Sammen som kirke i hele verden

Grødem menighet har også i år blitt utfordret til å bli med i solidaritetsaksjonen «Sammen som kirke i hele verden». I perioden 13.5-13.6 vil vi samle inn til misjonsprosjektet vårt i Estland og England via spleisen:https://www.spleis.no/project/173089 I gudstjenestene 30. mai (kveldsgudstjeneste) og 13. juni (familiegudstjeneste) kommer aksjonen til å være tema i gudstjenestene. Følg med…

Familiegudstjeneste 9. mai kl. 11.00

Da gleder vi oss over at vi endelig kan feire gudstjeneste sammen igjen. Søndag 9 mai kl. 11.00 blir det felles familiegudstjeneste for Randaberg og Grødem menigheter i Grødem kirke. Kollekten går til menighetsarbeidet og registrering skjer i døra. Det er plass til 100 deltakere. Umiddelbart etter gudstjenesten blir det årsmøte for Grødem menighet. Velkommen…

Forlengede lokale smittevernsregler

Pga de forlengede lokale smittevernreglene blir det kommende søndag ikke ordinær gudstjeneste i Grødem kirke, men kun en privat dåpsseremoni for nær familie av dåpsbarnet. Vi håper at vi veldig snart skal kunne feire gudstjeneste sammen igjen i kirken. Til da, ta vare på hverandre! ♥