De siste nyhetene

Visitasuken 9.-14. mai 2023

Neste uke (9.-14. mai) er det bispevisitas i Grødem og Randaberg menighet! Biskopen gjester Randaberg og vil ha møter med ansatte, rådsmedlemmer, representanter for næringslivet, politisk ledelse, skole og barnehage i bygda. Dette gleder vi oss til! Av åpne arrangement visitasuka vil vi nevne: Onsdag 10. mai kl. 17.30 blir det stor vårkonsert i Grødem…

DUGNAD I GRØDEM KIRKE 25. APRIL KL 17.30

25. mai kl. 17.30 gjør vi kirken pen både ute og inne til konformasjonshelgen. Håper DU har anledning til å bidra! Møt opp med arbeidshansker og godt humør. Vi serverer kaffemat og frukt. Håper vi ses!

Godkjent listeforslag og supplerende nominasjon

Valgstyret har nå godkjent nominasjonskomitéens listeforslag. Det åpnes nå for supplerende nominasjon med frist 15. mai kl 12.00. Et forslag til supplerte kandidater kan fremmes og underskrives av fem stemmeberettigede forslagsstillere (medlemmer i soknet). Valgstyret skal innen 20. mai avgjøre om forslag om supplerende nominasjon skal godkjennes. Ta kontakt med menighetskontoret ved Stine for mer…

Kirkevalget 2023 Godkjent listeforslag

Kirkevalg-reglene sier at listeforslagene til valg av medlemmer til menighetsrådet skal legges til ettersyn etter hvert som de kommer inn til valgstyret. Vedlagt er nominasjonskomitéens liste til menighetsrådsvalget 2023 i Grødem sokn: Nominasjonskomiteens liste Listen skal godkjennes av valgstyret innen 02.05.23 Valgstyret har nå godkjent listeforslaget vedlagt.