De siste nyhetene

Avlyste gudstjenester i påsken

Alle fysiske gudstjenester i Randaberg og Grødem kirker er avlyst  i perioden 25.mars – tom 12.april. Det er kirken sentralt, og biskopen lokalt som ber menighetene om å avlyse alle arrangementer ut fra de nye nasjonale reglene. Unntaket er begravelser, dåp og vielser. Vi henviser til nasjonale gudstjenester som sendes digitalt  i påsken.

Ny dato for menighetsmøtet er 25. april. Årsmelding publisert.

Ny dato for menighetsmøtet er satt til 25. april rett etter gudstjenesten. Vi håper at omstendighetene vil gjøre det mulig å avholde møtet denne gangen. Årsmeldingen for 2020 finner du her: ÅRSMELDING 2020 (per 26.03) Årsmeldingen skal formelt vedtas på menighetsrådsmøtet 14.4.21. Det tas forbehold om dette.

Påskens gudstjenester i Grødem kirke. Felles med Randaberg menighet

Palmesøndag 28. mars: Gudstjeneste i Grødem kirke, felles for Grødem og Randaberg menigheter søndag kl. 11.00. Prest er Geoffrey Holtmann. Nattverd. Kollekt til Den Norske Israelsmisjon kan gis på VIPPS #644516. Skjærtorsdag 1.april: Kveldsgudstjeneste i Grødem kirke, felles for Grødem og Randaberg menigheter kl. 20.00. Prest er Mona D. Gjesing. Nattverd. Kollekt til misjonsprosjektet i…

Fellesgudstjenester i Grødem kirke 28.02 og 07.03

Nå kan vi være 100 deltakere på gudstjenestene! Det gleder vi oss over! Fellesgudstjeneste i Grødem kirke for Randaberg og Grødem menigheter 28.02 kl. 11.00 og 07.03 kl. 11.00. Geoffrey A. Holtmann er prest begge søndagene. Påmelding på check-in eller registrering ved ankomst. Her er påmeldingslinker til begge de kommende gudstjenestene: 28. februar: https://www.checkin.no/event/30297/fellesgudstjeneste-28-februar-kl-11-00 7….

Smitteverninstruks for Grødem kirke Covid-19

Informasjon om smittevern i Grødem kirke (oppdatert 24.02.21) • Det er tillatt med 100 personer (i tillegg til personale) inne i lokalet samtidig på arrangementer. • Vi er forpliktet til å notere ned navn og telefonnummer på alle som kommer på våre arrangement. Dette blir makulert etter 14 dager. • Alle bes om å holde…