De siste nyhetene

Åpen kirke for å dele sorg.

I dag kom den forferdelig triste beskjeden om at Noah Gilje Petterson er død, bare 8 år gammel. Noah døde etter flere måneders sykdom. Våre tanker og dypeste medfølelse går til Noah sin familie. Grødem kirke er åpen i dag, tirsdag 13.04 kl. 17.00-22.00 og i morgen, onsdag 14.04 kl. 10.00-22.00. Her er det mulig…

Påsken dag for dag- andakter for påskeuken

Påsken i fjor var en spesiell tid preget av nedstengning og usikkerhet i forbindelse med det nye viruset. I den forbindelse skrev sokneprest Mona D. Gjesing et hefte med andakter for alle dagene i påskeuken, med start lørdag før palmesøndag. Denne påsken er samfunnet fremdeles i stor grad preget av pandemien, og vi synes mange…

Avlyste gudstjenester i påsken

Alle fysiske gudstjenester i Randaberg og Grødem kirker er avlyst  i perioden 25.mars – tom 12.april. Det er kirken sentralt, og biskopen lokalt som ber menighetene om å avlyse alle arrangementer ut fra de nye nasjonale reglene. Unntaket er begravelser, dåp og vielser. Vi henviser til nasjonale gudstjenester som sendes digitalt  i påsken.

Ny dato for menighetsmøtet er 25. april. Årsmelding publisert.

Ny dato for menighetsmøtet er satt til 25. april rett etter gudstjenesten. Vi håper at omstendighetene vil gjøre det mulig å avholde møtet denne gangen. Årsmeldingen for 2020 finner du her: ÅRSMELDING 2020 (per 26.03) Årsmeldingen skal formelt vedtas på menighetsrådsmøtet 14.4.21. Det tas forbehold om dette.

Påskens gudstjenester i Grødem kirke. Felles med Randaberg menighet

Palmesøndag 28. mars: Gudstjeneste i Grødem kirke, felles for Grødem og Randaberg menigheter søndag kl. 11.00. Prest er Geoffrey Holtmann. Nattverd. Kollekt til Den Norske Israelsmisjon kan gis på VIPPS #644516. Skjærtorsdag 1.april: Kveldsgudstjeneste i Grødem kirke, felles for Grødem og Randaberg menigheter kl. 20.00. Prest er Mona D. Gjesing. Nattverd. Kollekt til misjonsprosjektet i…