Påskens gudstjenester i Grødem kirke. Felles med Randaberg menighet

  • Palmesøndag 28. mars: Gudstjeneste i Grødem kirke, felles for Grødem og Randaberg menigheter søndag kl. 11.00. Prest er Geoffrey Holtmann. Nattverd. Kollekt til Den Norske Israelsmisjon kan gis på VIPPS #644516.
  • Skjærtorsdag 1.april: Kveldsgudstjeneste i Grødem kirke, felles for Grødem og Randaberg menigheter kl. 20.00. Prest er Mona D. Gjesing. Nattverd. Kollekt til misjonsprosjektet i Grødem menighet kan gis via VIPPS #644516.
  • Langfredag 2.april: Pasjonsgudstjeneste i Grødem kirke, felles for Grødem og Randaberg menigheter kl. 11.00. Prest er Mona D. Gjesing.
  • 1.påskedag 4. april: Høytidsgudstjeneste i Grødem kirke, felles for Grødem og Randaberg menigheter. Prest er Svein Nybø. Kollekt til Det Norske Misjonsselskap kan gis på VIPPS #644398
  •  2.påskedag 5. april: Høytidsgudstjeneste på Vardheim kl. 11.00. Prest Geoffrey A. Holtmann.

Flere av gudstjenestene streames via menighetenes facebookside og www.randaberg.kirken.no