Sammen som kirke i hele verden

Aksjonen Sammen som kirke i hele verden går over perioden fra Kristi himmelfartsdag til sankthans. Disse ukene gir menigheter en ekstra mulighet til å vise solidaritet med søsken i den verdensvide kirken. Dette gjøres gjennom de eksisterende misjonsavtalene.

«Sammen som kirke i hele verden» er solidaritetsaksjonen som ikke blir uaktuell. Grasrotinitiativet har spredd seg til hele landet, og behovet blir ikke mindre for norsk hjelp til trossøsken og kirker i krise.

Det verdensvide fellesskapet av kristne kirker teller 2,3 milliarder mennesker. På vers av ulike språk og kulturforskjeller knyttes vi alle sammen i vår tro.

Aksjonen startet i 2020 som et grasrotinitiativ i Agder og Telemark bispedømme, under korona-pandemiens første år,. Sammen som kirke i hele verden spredte seg raskt til de andre bispedømmene, og i år er tredje året på rad aksjonen gjennomføres. Kirkerådet vedtok også på sitt møte i februar (KR-sak 8/22) å «understøtte og videreføre aksjonen Sammen som kirke i hele verden».

Grødem og Randaberg menigheter markerer denne dagen på fellesgudstjenesten på Randabergfjellet 19. juni kl. 11.00.

Sammen som kirke i hele verden