Sammen som kirke i hele verden

Grødem menighet har også i år blitt utfordret til å bli med i solidaritetsaksjonen «Sammen som kirke i hele verden». I perioden 13.5-13.6 vil vi samle inn til misjonsprosjektet vårt i Estland og England via spleisen:https://www.spleis.no/project/173089

I gudstjenestene 30. mai (kveldsgudstjeneste) og 13. juni (familiegudstjeneste) kommer aksjonen til å være tema i gudstjenestene. Følg med i våre sosiale kanaler for oppdateringer og informasjon om prosjektene våre!