Shalomkveld for damer i alle aldre 11. september kl. 19.00

  • 11. september kl. 19.00-22.00.
  • Evy Gunn Knotten, Inger Lise Skauge, Aina Ø. Schøld med flere.
  • Sang og musikkinnslag.
  • Appell og informasjon.
  • Mat
  • Salg av Israelsprodukter, bøker, kunst
  • Gave til arbeid blant kvinner i Israel
  • Arrangør: Den norske Israelsmisjon.
  • Mer info her: https://www.israelsmisjonen.no/artikkel/shalomkvelder-for-damer-i-alle-aldrar-2020