En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Smitteverninstruks for Grødem kirke våren 2020

Informasjon om smittevern i Grødem kirke

• Det er kun tillatt med 50 personer (i tillegg til personale) inne i lokalet samtidig.

• Vi er forpliktet til å notere ned navn og telefonnummer på alle som kommer på våre arrangement. Dette blir makulert etter 10 dager.

• Vi er også bedt om å kunne dokumentere plassering av deltakere og vil ta bilde av forsamlingen. Dette blir slettet etter 10 dager.

• Alle bes om å holde 1 meter avstand til andre gjennom hele arrangementet.
Dvs det skal være to tomme stoler mellom hver husstand.

• Unngå unødig berøring av flater og gjenstander i kirken.

• Personer som er i karantene eller har luftveissymptomer skal ikke oppsøke kirken.

• Dersom du blir syk mens du er i kirken ber vi om at du forlater lokalet umiddelbart.

• Sprit hendene ved ankomst og når du forlater kirken.

Takk for at dere bidrar til å redusere smittespredning.

 

Illustrasjonsbilde: FHI