En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Smitteverninstruks for Grødem kirke Covid-19

Informasjon om smittevern i Grødem kirke (oppdatert 08.12.20)

• Det er tillatt med 50 personer (i tillegg til personale) inne i lokalet samtidig.

• Vi er forpliktet til å notere ned navn og telefonnummer på alle som kommer på våre arrangement. Dette blir makulert etter 14 dager.

• Alle bes om å holde 2 meter avstand til andre gjennom hele arrangementet.
Dvs det skal være fire tomme stoler mellom hver husstand.

• Unngå unødig berøring av flater og gjenstander i kirken.

• Personer som er i karantene eller har luftveissymptomer skal ikke oppsøke kirken.

• Dersom du blir syk mens du er i kirken ber vi om at du forlater lokalet umiddelbart.

• Sprit hendene når du kommer til kirken og når du forlater den

Takk for at dere bidrar til å redusere smittespredning.

 

Illustrasjonsbilde: FHI