Sokneprest Mona D. Gjesing har sagt opp sin stilling

Sokneprest Mona Dysjeland Gjesing har sagt opp sin stilling i Grødem menighet. Hun er fra høsten 2023 ansatt som høyskolelektor i praktisk teologi ved VID. Vi kommer til å savne henne som sokneprest i Grødem, men ønsker henne selvsagt lykke til med nye utfordringer.

Hennes siste gudstjeneste i Grødem blir 10. september kl. 11.00.