Sommerens fellesgudstjenester i Grødem og Randaberg kirke

21.06 kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste. Prest: Geoffrey A. Holtmann. Nattverd. Kollekt til Strømmestiftelsen

28.06 kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Randaberg kirke. Prest: Tomas Mjelde-Røsbak. Kollekt til menighetsarbeidet

05.07 kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Grødem kirke. Prest: Geoffrey A. Holtmann. Kollekt til Sjømannskirka

12.07 kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Randaberg kirke. Prest: Geoffrey A. Holtmann. Kollekt til menighetens barne- og ungdomsarbeid

19.07 kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Grødem kirke. Prest: Geoffrey A. Holtmann. Dåp. Kollekt til Israelsmisjonen

26.07 kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Randaberg kirke. Prest:Mona D. Gjesing. Kollekt til menighetens trosopplæringsarbeid

02.08 kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Grødem kirke. Prest: Mona D. Gjesing. Nattverd. Kollekt til menighetens arbeid for barn.

09.08 kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Randaberg kirke. Prest: Mona D. Gjesing. Kollekt til menigehtsarbeidet

16.08 kl. 11.00: Gudstjeneste i Grødem kirke. Prest: Mona D. Gjesing. Nattverd. Kollekt til Normisjon.

Ta gjerne med egne fargestifter til barna. Vi har ark de kan fargelegge:)

Grødem kirke kan ta 200 besøkende og Randaberg kirke ca 120 personer innenfor dagens maksregel på 200 besøkende per arr. Dette på bakgrunn av kirkenes størrelse. Vi oppfordrer til å lese smittevernregler før dere kommer til gudstjeneste

Det vil pga smittevernhensyn ikke være kirkekaffe etter gudstjenestene i sommer.