Sommerkonserter Grødem kirke

Det blir sommerkonserter i Grødem kirke også sommeren 2023. De begynner kl. 11.30 og varer ca 30 min. Kafé før og etter konsertene. Velkommen!

Vedlagt er foreløpig plakat. Navn på artister blir publisert når det er klar.