Sommerkonserter i Grødem kirke

Onsdager fra 28. juni til 2. august blir det konserter i Grødem kirke kl. 11.30. Kafésalg før og etter gudstjenestene. Velkommen!