Staben i Randabergkirkene får nye eposter 18. januar 2024

Staben i Randabergkirkene får nye eposter som aktiveres 18. januar ved overgang til ny leverandør. De består av en kombinasjon av bokstaver og tall og slutter med @kirken.no.

Slik får du kontakt med postmottak/administrasjonen (utleie): grodem.menighet

Slik får du tak i den enkelte ansatte:

Solveig M. Hatletvedt, kirkeverge: SH429

Stine Solhaug Staalesen, daglig leder: SS542

Eivind Kråvik, sokneprest: EK743

Reidun Goa, trosopplærer: RG973

Jarle Alsvik, ungdomsarbeider: JA346

Marie Vistnes, vikar for ungd.arb: MV499

Kristian Lie-Bjelland, menighetsmusiker: KB334

Katrine I. Gilje, diakon: KG764

Svein Nybø, vikarprest: SN643

Ommund Skaar, vaktmester: OS884

Stefka Zlateva, renholder: ny e-post kommer

MERK AT ALLE EPOSTENE SLUTTER MED @KIRKEN.NO