Strømming av gudstjenester høsten 2020

Strømming (streaming) av gudstjenester i Grødem kirke.

Fremover ønsker vi å  strømme gudstjenestene fra Grødem kirke (til You Tube) slik at de som ikke har mulighet til å besøke kirken kan få med seg gudstjenester likevel. Dersom noen ikke ønsker å bli filmet kan en sette seg bak ved nødutgangen, der vil ikke kamera nå.

Under nattverden kommer selve utdelingen IKKE til å bli filmet.

Medhjelpere i gudstjenesten må signere godkjenningskjema, dette vil gjelde for inneværende skoleår. Ta kontakt med frivillighetskoordinator Jarle (jarle.alsvik@randabergkirkene.no) eller den ansatte som er ansvarlig for gruppa du hjelper til i for å signere dersom du er medarbeider inn i gudstjenestene hos oss.