En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Gudstjeneste

  • 11:00

Gudstjeneste. Mona D. Gjesing. Konfirmantpresentasjon. Nattverd. Kollekt til menighetens ungdomsarbeid.

Forhåndsstemming til kirkevalget 2019 etter gudstjenesten.