En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Familiegudstjeneste

  • 11:00

Mona D. Gjesing. Nattverd. Avslutning for søndagsskolen etter gudstjenesten med grilling. Kollekt til Grødem søndagsskole.