En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Familiegudstjeneste

  • 11:00

Familiegudstjeneste med konfirmanter. Mona D. Gjesing. Nattverd. Dåp. Kollekt til ungdomsarbeidet