En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Familiegudstjeneste

  • 11:00

Gjesing.Dåp.  Dåpsskolen deltar. Sang av små og store fra familiene Petterson, Goa og Berge. Avslutning med søndagsskolen etterpå med grilling utenfor. Velkommen!