En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Familiegudstjeneste.

  • 11:00

Familiegudstjeneste. Mona D Gjesing. Dåp. Soul Children synger. Bibel til 5. klasse. Kollekt til menighetens trosopplæring.