En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Fellesgudstjeneste i Grødem kirke

  • 11:00

Fellesgudstjeneste i Grødem kirke. Mona D. Gjesing. Nattverd. Dåp. Kollekt til menighetens arbeid for barn