En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Fellesgudstjeneste i Grødem kirke

  • 11:00

Svein Nybø. Felles med Randaberg menighet. Nattverd. Tegnesaker til barna. Kollekt til Sjømannskirka