En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Fellesgudstjeneste i Randaberg kirke

  • 11:00

Vikarprest. Felles med Randaberg menighet. Kollekt til menighetsarbeidet