En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Fellesgudstjeneste i Randaberg kirke

  • 11:00

Fellesgudstjeneste i Randaberg kirke. Mona D. Gjesing. Kollekt til menighetens trosopplæringsarbeid