En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Fellesgudstjeneste i Randaberg

  • 11:00

Tomas M. Røsbak. Felles med Randaberg menighet. Kollekt til Liberia-prosjektet (Den norske misjonsallianse)