En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Fellesgudstjeneste på Grødem

  • 11:00

Gudstjeneste i Grødem kirke. Felles med Randaberg menighet. Svein Nybø.