En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Fellesgudstjeneste på Randaberg

  • 11:30

Gudstjeneste i Randaberg kirke. Felles med Grødem menighet. Tomas Røsbak.