En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Fellesgudstjenste i Grødem kirke

  • 11:00

Tomas M. Røsbak. Felles med Randaberg menighet. Nattverd. Tegnesaker til barna. Kollekt til Israelsmisjonen.