En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Gudstjeneste. 1. juledag

  • 12:30

Gudstjeneste. 1. juledag. Tomas M. Røsbak. Kollekt til Misjonsprosjektet. Gudstjenesten blir strømmet.