En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Gudstjeneste 1. juledag

  • 12:00

Høytidsgudstjeneste. Geoffrey A. Holtmann. Nattverd. Tegnesaker til barna. Kollekt til Misjonsprosjektet.