En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Gudstjeneste 1. nyttårsdag

  • 11:00

Høytidsgudstjeneste 1. nyttårsdag. Mona D. Gjesing. Nattverd.