En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Gudstjeneste

  • 11:00

Gudstjeneste. Mona D. Gjesing. Nattverd. Dåp. Løvesamling på søndagsskolen. Kollekt til menighetsarbeidet