En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Gudstjeneste

  • 11:00

Gudstjeneste. Geoffrey A. Holtmann. Nattverd. Søndagsskole. Kollekt til Normisjon.