En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Gudstjeneste

  • 11:00

Gudstjeneste i Grødem kirke. Tomas Røsbak. Søndagsskole. Kollekt til Utstein Pilegrimsgard