En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Gudstjeneste

  • 20:00

Kveldsgudstjeneste. Mona D. Gjesing.  Nattverd. Kveldsmat. Kollekt til menighetsarbeidet.