En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Gudstjeneste

  • 11:00

Gudstjeneste i Grødem kirke. Svein Nybø. Kollekt til menighetsarbeidet.