En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Fellesgudstjeneste i Randaberg kirke

  • 11:00

Tomas Mjelde-Røsbak. Dåp. Kollekt til menighetsarbeidet.